Kvalitet, miljö & hållbarhet

Vår filosofi är att finnas nära våra kunder för att kunna garantera hög service och
leverera produkter av hög kvalitet. Tillsammans med våra ägare Alfagomma
group och ledande leverantörer erbjuder vi en helhetslösning för att säkerställa
kvaliteten fullt ut.

Hållbarher | Dunlop Hiflex

Kvalite

Dunlop Hiflex är en del av ALFAGOMMA-gruppen. Genom vårt globala kvalitetssystem ser vi till att våra kunder alltid får samma service och kvalitet oavsett var i världen produkten tillverkas och levereras.

Hållbarher | Dunlop Hiflex

Produktcertifikat & typgodkännanden

Dunlop Hiflex, som en av få slangtillverkare, kan erbjuda slangar med typgodkännande från flera klassningssällskap såsom ABS, BV, CCS, DNV, RINA, LR med flera. Vi kan även erbjuda provtryckningscertifikat utan klassning, enligt era önskemål och krav, för både hydraulik- och industriapplikationer.

Hållbarher | Dunlop Hiflex

Miljö

Efter en grundlig analys av Alfagommas produktionsverksamhet på olika anläggningar har vi identifierat och prioriterat våra
olika åtgärdsområden och mål som ska följas på området miljö.

Hållbarher | Dunlop Hiflex

HÅLLBARHET

Hållbarhet handlar för oss om att värna om människor och natur, inte bara i vår egna verksamhet utan även genom våra affärsförbindelser. Genom att föregå med gott exempel och ställa lika höga krav på oss själva som på våra leverantörer kan vi göra långsiktig skillnad på ett positivt sätt.

Hållbarher | Dunlop Hiflex

UPPFÖRANDEKOD

Komplexiteten på de marknader som Dunlop Hiflex och Alfagomma är verksamma inom, utmaningarna inom hållbar utveckling och förväntningarna från våra intressenter förstärker vikten av att definiera de värden och det ansvar som vi inom Alfagomma gruppen har

Hållbarher | Dunlop Hiflex

LEVERANTÖRSSAMARBETE

Vårt ständigt växande fokus på våra kunders förväntningar är en central punkt för Dunlop Hiflex och alla Alfagomma-koncernens företag. Det betyder att vi arbetar effektivt och producerar varor och tjänster med hög kvalitet. Det primära målet för alla gruppens bolag är att skapa värde genom