Uppförandekod

Komplexiteten på de marknader som Dunlop Hiflex och Alfagomma är verksamma inom, utmaningarna inom hållbar utveckling och förväntningarna från våra intressenter förstärker vikten av att definiera de värden och det ansvar som vi inom Alfagomma gruppen har. Av denna anledning har vi tagit fram ”Alfagomma code of ethics” som gäller i all vår verksamhet.

Uppförandekod

Visselblåsartjänsten

Vi på Dunlop Hiflex är engagerade i att upprätthålla en sund affärskultur och motverka korruption och andra oegentligheter. För att stödja detta initiativ och främja viktiga värden som öppenhet och transparens, har vi introducerat ett system för visselblåsning som tillhandahålls utav KPMG.

Vad är visselblåsartjänsten och varför är den viktig?

Visselblåsartjänsten är en intern rapporteringskanal som syftar till att underlätta rapportering av missförhållanden och oegentligheter inom Dunlop Hiflex Scandinavia. Det ger våra anställda och andra berörda parter möjlighet att rapportera om situationer som strider mot lagar, regler eller våra interna riktlinjer.

Använd länken här nedan eller ring +46 (0)77-140 16 87 för att rapportera.

Rapportering