Miljö

I hela vår verksamhet arbetar Dunlop Hiflex aktivt för att:

  • Följa gällande miljölagstiftning och regler
  • Löpande förbättra oss för att minska vår miljöpåverkan

Efter en grundlig analys av Alfagommas produktionsverksamhet på olika anläggningar har vi identifierat och prioriterat våra
olika åtgärdsområden och mål som ska följas på området miljö. Läs gärna mer i vår miljöpolicy som du kan ladda ner här nedan.

Miljöpolicy

Vårt miljösystem bygger på Alfagommas ISO 14001-certifierade system. Klicka här för att se alla certifikat inom gruppen.

Har du frågor angående efterlevnad av Reach, RoHS, konfliktmineraler eller önskar en MDS? Vänd dig till din ansvariga säljare eller skicka ett mejl till: quality@dunlophiflex.se