Hållbarhet

Hållbarhet handlar för oss om att värna om människor och natur, inte bara i vår egna verksamhet utan även genom våra affärsförbindelser. Genom att föregå med gott exempel och ställa lika höga krav på oss själva som på våra leverantörer kan vi göra långsiktig skillnad på ett positivt sätt.

Vi använder OECD:s vägledning för ansvarsfullt företagande för att utforma våra processer för hållbarhet och tillbörlig aktsamhet. För att kommunicera våra förväntningar till leverantörsledet finns uppmaningar i våra leverantörsavtal om att leverantören bör stödja OECD’s riktlinjer för multinationella företag och bidra till de tio principerna för FN:s global compact.

Vi omfattas av Åpenhetsloven. Läs vår hållbarhetsrapport här:

  • Hållbarhetsrapport
  • OECDs vägledning för ansvarsfullt företagande
  • FNs globala mål för hållbar utveckling

Hållbarhetsbedömning

EcoVadis

Som en del av vårt engagemang för samhället, våra medarbetare och miljön har Dunlop Hiflex AB genomfört en grundlig bedömning av sitt hållbarhetsarbete genom EcoVadis, den globala standarden för hållbarhetsbedömningar. EcoVadis-bedömningen omfattar 21 hållbarhetskriterier inom fyra kärnteman: Miljö, Arbetsrätt och Mänskliga Rättigheter, Etik samt Hållbara Inköp.

2024 genomförde vi vår första bedömning som presenterades 2024-05-06 nådde vi resultatet för ett bronsmärke som visar vår framgång mot hållbarhet.

Achilles

Sedan flera år tillbaka är vi stolta medlemmar i Achilles och har genomfört en hållbarhetsbedömning för vår verksamhet i Danmark respektive Norge för att säkerställa vårt miljö- och sociala ansvarstagande.

Dunlop Hiflex A/S

AchillesID: 00053919

Dunlop Hiflex AS

AchillesID: 00046813