Leverantörssamarbete

Vårt ständigt växande fokus på våra kunders förväntningar är en central punkt för Dunlop Hiflex och alla Alfagomma-koncernens företag. Det betyder att vi arbetar effektivt och producerar varor och tjänster med hög kvalitet. Det primära målet för alla gruppens bolag är att skapa värde genom:

  • Resursutveckling och förbättringar
  • Ständig förbättring av kvalitet och social- och miljömässig påverkan av processer och produkter

För att nå dessa mål har vi följande förväntningar på vår leverantörskedja:

  • Leverantören ska vara certifierad enligt ISO 9001 och 14000 eller på annat sätt kunna visa att den har ett välfungerande system för kvalitet och miljö. Om det saknas ett kvalitetssystem ska leverantören arbeta tillsammans med Dunlop Hiflex för att ta fram en plan för certifiering.
  • Dunlop Hiflex förväntar sig att leverantören delar vår syn på sociala och etiska aspekter enligt vår policy för etik. Vi förväntar oss också att leverantörerna stödjer och delar de mål som sätts upp i OECD guidelines for multinational enterprises och de tio principerna i FN:s Global Compact.