Temporärt pristillägg valuta

Bäste samarbetspartner,

Vi försöker hålla en så rak och tydlig prisbild ut mot marknad som möjligt, med så få prisjusteringar som möjligt. Dock har vi under senare tid starkt påverkats av den svaga kronan mot utländsk valuta, framför allt Euron, då merparten av våra inköp görs i Euro.

Av denna anledning har vi tvingats till att införa ett tillfälligt pristillägg på alla leveranser från och med den 1 september 2023.