Midlertidig pristillegg valuta

Kjære kunde,

Vi forsøker å holde en så rettferdig og tydelig prisbilde som mulig mot vårt marked og med så få pris justeringer som mulig. Men over en lengre periode har vi blitt sterkt påvirket av den svake kronen mot utenlandsk valuta, spesielt Euro & GPB og mesteparten av vårt innkjøp gjøres i disse valutaene.

I denne anledning er vi nå tvunget til å legge på ett pristillegg på alle leveranser
gjeldene fra 1. september 2023.