INFORMASJON CORONA VIRUS (COVID-19)

Kjære kunde,

Dunlop Hiflex Norge overvåker kontinuerlig utviklingen av coronavirus (covid-19).

Vi følger nøye retningslinjene som er satt av myndighetene for å sikre at vi tar de riktige forhåndsreglene for å beskytte våre ansatte, kunder og vårt samfunn.

Vi har valgt å begrense all reise aktivitet i den grad dette er muligt der vi i stedet har satt opp digitale møter med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har også valgt å ha en del av våres ansatte til å jobbe hejemmefra.

Vi har god beredskap, samt full kapasitet innen produksjon, lager og logistikk.

Leveransene fungerer som normalt, og vi har sikret oss et stort lager av varer i Halmstad for det skandinaviske markedet og på hvert service senter i Norge for å sikre det lokale markedet.

Vi har innført skift ordninger på lager og i produksjon i Halmstad for å minimere driftsforstyrrelser. Dette betyr at vi har aktivitet fra kl 08:00 til 23:00 for å håndtere eventuelle forsinkede ankomster fra speditører slik at vi sikrer varer til alle partnere og kunder i desse utfordrende tider.

Produksjonen ved fabrikkene våre i Italia og resten av verden fungerer som vanlig selv om bemanningen er noen begrenset. Det kan forekomme noe forsinkelse i leveranser på grunn av grensekontorller i europa. Dette er desverre ikke noe vi kan kontrollere.

Vi vil også advare om at dette er en force majeure-situasjon, det vil si at vi kan komme i en situasjon der vi ikke lenger er i stand til å oppfylle alle våre forpliktelser og at avvik kan oppstå på grunn av den rådende situasjonen.

Vi gjør alt for å oppfylle våre forpliktelser og opprettholde vårt gode samarbeid til tross for den nåværende situasjonen vi alle er i akkurat nå.

Om noe er uklart, så ta gjerne kontakt direkte med meg eller en av Dunlop Hiflex sin avdeling i Norge.

Jan-Even Østrem

National Sales Manager
Norway