Kvalitet

Kvalitet

Vår filosofi är att finnas nära våra kunder för att kunna garantera hög service och leverera produkter av hög kvalitet. Tillsammans med ledande leverantörer erbjuder vi en helhetslösning för att säkerställa kvaliteten fullt ut.

Dunlop Hiflex ingår i globala ALFAGOMMA GROUP vars kvalitetssystem ser till att våra kunder alltid får samma service och kvalitet. Tillsammans är vi pionjärer inom vårt område med att utveckla innovativa produkter av hög kvalitet där tester och produktutveckling är en viktig del. Vi anpassar material och egenskap efter kravspecifikation och vår avdelning för produktutveckling hos vårt moderbolag i Italien, tillsammans med avancerade testlaboratorier, säkerställer produktkvaliteten.

Visselblåsartjänsten
Vi på Dunlop Hiflex är engagerade i att upprätthålla en sund affärskultur och motverka korruption och andra oegentligheter. För att stödja detta initiativ och främja viktiga värden som öppenhet och transparens, har vi introducerat ett system för visselblåsning som tillhandahålls utav KPMG.

Vad är visselblåsartjänsten och varför är den viktig?
Visselblåsartjänsten är en intern rapporteringskanal som syftar till att underlätta rapportering av missförhållanden och oegentligheter inom Dunlop Hiflex Scandinavia. Det ger våra anställda och andra berörda parter möjlighet att rapportera om situationer som strider mot lagar, regler eller våra interna riktlinjer.

Använd länken här nedan eller ring +46 (0)77-140 16 87 för att rapportera.

RAPPORTERING

Dunlop Hiflex:

  • arbetar för kontinuerlig kvalitetsförbättring av produkter, processer, tjänster och miljö
  • strävar efter hög service och att leverera högkvalitativa produkter
  • är ISO 9001 kvalitetscertifierade

Här nedan kan du ladda ner våra ISO 9001-certifikat

ISO 9001 DK
ISO 9001 NO
ISO 9001 SE


Miljö

I hela vår verksamhet arbetar Dunlop Hiflex aktivt för att:

  • Följa gällande miljölagstiftning och regler

  • Löpande förbättra oss för att minska vår miljöpåverkan

Efter en grundlig analys av Alfagommas produktionsverksamhet på olika anläggningar har vi identifierat och prioriterat våra
olika åtgärdsområden och mål som ska följas på området miljö. Läs gärna mer i vår miljöpolicy som du kan ladda ner här nedan.

Miljöpolicy


Uppförandekod

Komplexiteten på de marknader som Dunlop Hiflex och Alfagomma är verksamma inom, utmaningarna inom hållbar utveckling och förväntningarna från våra intressenter förstärker vikten av att definiera de värden och det ansvar som vi inom Alfagomma gruppen har. Av denna anledning har vi tagit fram ”Alfagomma code of ethics” som gäller i all vår verksamhet.

Uppförandekod


Leverantörssamarbete

Vårt ständigt växande fokus på våra kunders förväntningar är en central punkt för Dunlop Hiflex och alla Alfagomma-koncernens företag. Det betyder att vi arbetar effektivt och producerar varor och tjänster med hög kvalitet. Det primära målet för alla gruppens bolag är att skapa värde genom:

  • Resursutveckling och förbättringar

  • Ständig förbättring av kvalitet och social- och miljömässig påverkan av processer och produkter

För att nå dessa mål har vi följande förväntningar på vår leverantörskedja:

  • Leverantören ska vara certifierad enligt ISO 9001 och 14000 eller på annat sätt kunna visa att den har ett välfungerande system för kvalitet och miljö. Om det saknas ett kvalitetssystem ska leverantören arbeta tillsammans med Dunlop Hiflex för att ta fram en plan för certifiering.

  • Dunlop Hiflex förväntar sig att leverantören delar vår syn på sociala och etiska aspekter enligt vår policy för etik. Vi förväntar oss också att leverantörerna stödjer och delar de mål som sätts upp i OECD guidelines for multinational enterprises och de tio principerna i FN:s Global Compact.

Produktcertifikat och typgodkännande

Följ länken här nedan för att utforska hela Alfagommas utbud av klassade slangar och typgodkännande.

Produktcertifikat och typgodkännande