INFORMATION CORONA VIRUS (COVID-19)

Bäste samarbetspartner,

Dunlop Hiflex Scandinavia bevakar kontinuerligt utvecklingen kring coronaviruset (covid-19).

Vi följer också de restriktioner och riktlinjer som sätts av regering och andra myndigheter för att säkerställa att vi vidtar korrekta åtgärder för att skydda våra medarbetare, kunder och vårt samhälle.

Vi har valt att inte resa i den omfattning vi normalt gör, där vi istället infört digitala möten med våra kunder och samarbetspartners. Där det är möjligt har vi också valt att arbeta hemifrån.

Vi har en bra beredskap, samt full kapacitet i produktion och logistik.

Leveranser fungerar som normalt och vi har säkerställt ett stort lager av artiklar på lager i Halmstad för den skandinaviska marknaden.

Vi har infört en balanserad skiftgång i lager och produktion för att minimera driftstörningar, det innebär att vi har personal fram till kl. 23.00 för att hantera eventuella försenade ankomster från speditörer för att ni, våra samarbetspartners skall få ert behov tillgodosett på bästa möjliga sätt i dessa tider.

Produktion i våra fabriker i Italien och övriga världen fungerar som vanligt, dock med något begränsad bemanning, ber er ha överseende med en viss fördröjning i leveranser med anledning av bland annat rådande gränskontroller.

Vi vill också varna om att detta är en force majeuresituation, det vill säga att vi kan komma i en situation där vi inte längre har möjlighet att uppfylla alla våra förpliktelser och att avvikelser kan uppstå med anledning av rådande situation.

Vi hoppas på er förståelse och understryker att vi gör allt för att fullfölja våra förpliktelser och upprätthålla vårt goda samarbete trots det aktuella läge som vi alla befinner oss i just nu.

Magnus Andersson                    

Managing Director
Dunlop Hiflex Scandinavia