INFORMATION CORONA VIRUS (COVID-19)

Bäste samarbetspartner,

Dunlop Hiflex Scandinavia bevakar kontinuerligt utvecklingen kring coronaviruset (covid-19).

Vi följer också de restriktioner och riktlinjer som sätts av regering och andra myndigheter för att säkerställa att vi vidtar korrekta åtgärder för att skydda våra medarbetare, kunder och vårt samhälle.

Vi vill varna om att detta är en force majeuresituation, det vill säga att vi kan komma i en situation där vi inte längre har möjlighet att uppfylla alla våra förpliktelser och att avvikelser kan uppstå med anledning av rådande situation.

Vi hoppas på er förståelse och understryker att vi gör allt för att fullfölja våra förpliktelser och upprätthålla vårt goda samarbete trots det aktuella läge som vi alla befinner oss i just nu.

Magnus Andersson                    

Managing Director
Dunlop Hiflex Scandinavia